Pautes de comportament per a pares, mares i altres familiars

  • Puntualitat: es prega ser puntual en qualsevol convocatòria (entrenaments, partits, desplaçaments) per respecte als altres pares, mares i jugadors/es.
  • Assistència: és obligatori que els vostres fills/es assisteixin amb regularitat als entrenaments i partits. Si us plau, aviseu el més aviat possible a l’entrenador/a si no poden venir a un entrenament o partit.
  • Respecte: cal ser respectuosos amb els entrenadors/es, pares, mares, àrbitres i altres, així com amb el material, els equipaments i les instal·lacions.
  • Evitar fer d’entrenadors/es: els jugadors/es ja tenen la persona adequada per donar instruccions i guiar-los a la pista. Alerta amb els missatges de pares, mares i delegats/es que, tot i ben intencionats, poden ser contradictoris i crear-los confusió en el joc.
  • Evitar les protestes: som conscients dels errors arbitrals i del perjudici que poden ocasionar en el resultat, però les protestes als àrbitres no van en la línia del club.  Està demostrat que les protestes, i sobretot les reiterades, són sempre contraproduents.

Comissió Esportiva CB ADEPAF Figueres

 slideshow pautes