Pautes de comportament per a jugadors i jugadores

  • Valors: compromís, esforç, il·lusió, solidaritat, sacrifici,… no només són paraules, sinó que han de ser el pal de paller en la vostra formació com a persones i jugadors/es.
  • Puntualitat: es prega ser puntual en qualsevol convocatòria (entrenaments, partits, desplaçaments) per respecte als companys d’equip.
  • Assistència: és obligatori assistir amb regularitat als entrenaments i partits. Si us plau, aviseu el més aviat possible a l’entrenador/a si no podeu venir a un entrenament o partit.
  • Respecte: cal ser respectuosos amb els entrenadors/es, companys/es, pares, mares, àrbitres i altres, així com amb el material, els equipaments i les instal·lacions.
  • Hàbits: la importància de la preparació física, de l’alimentació, el descans i els hàbits d’higiene (dutxar-se al pavelló), esdevenen claus pels vostres resultats tant acadèmics com esportius.
  • Organització: estudiar i entrenar són perfectament compatibles sempre que organitzeu el vostre temps de la manera adequada.
  • Evitar les protestes: som conscients dels errors arbitrals i del perjudici que poden ocasionar en el resultat, però les protestes als àrbitres no van en la línia del club.  Està demostrat que les protestes, i sobretot les reiterades, són sempre contraproduents.

Comissió Esportiva CB ADEPAF Figueres

slideshow pautes