Pautes de comportament per a delegats i delegades

  • Puntualitat: es prega ser puntual en qualsevol convocatòria (entrenaments, partits, desplaçaments) per respecte als altres pares, mares i jugadors/es.
  • Assistència: és obligatori assistir amb regularitat a les convocatòries, reunions de junta, i altres esdeveniments que el club o l’equip proposin. Us demanem que si no podeu assistir a un partit, ho comuniqueu a la resta de pares, mares o entrenador/a el més aviat possible per buscar un substitut si és necessari.
  • Respecte: el delegat/da és una figura rellevant i exemplar dins d’un equip, i per tant, se li demana respecte cap als jugadors/es, entrenadors/es, àrbitres i altres, així com pel material, els equipaments i les instal·lacions.
  • Esforç i dedicació: cal treballar per la bona coordinació i harmonia de l’equip tant a dins com a fora del vestuari, perquè els jugadors/es siguin una pinya i els pares i mares un grup ben avingut.
  • Participació: al llarg de la temporada el club organitza esdeveniments esportius i socials per a tota la família Adepaf. Us agrairem la vostra bona predisposició per ajudar-nos a desenvolupar les propostes perquè siguin un èxit.
  • Evitar fer d’entrenadors/es: els jugadors/es ja tenen la persona adequada per donar instruccions i guiar-los a la pista. Alerta amb els missatges de pares, mares i delegats/es que, tot i ben intencionats, poden ser
    contradictoris i crear-los confusió en el joc.
  • Evitar les protestes: som conscients dels errors arbitrals i del perjudici que poden ocasionar en el resultat, però les protestes als àrbitres no van en la línia del club.  Està demostrat que les protestes, i sobretot les reiterades, són sempre contraproduents.

Comissió Esportiva CB ADEPAF Figueres

slideshow pautes