Formularis

A continuació us facilitem un llistat amb tota la documentació obligatòria que ens heu de fer arribar el més aviat possible a través del vostre entrenador/a, o enviant-la al correu: laceba@adepaf.cat.

La documentació entregada tindrà validesa durant les temporades que el nen o la nena jugui a la CEBA, evitant d’aquesta manera haver d’omplir els papers cada any. A l’inici de cada curs escolar només caldrà avisar a l’AMPA de l’escola i apuntar-se a l’extra-escolar.

ESLOGAN CEBA