Assistència Mèdica

En cas de lesió d’un jugador/a del CB Adepaf Figueres, a través del link que a continuació us resumim, la web de la FCBQ sintetitza la informació rellevant i les pautes d’actuació:

 • COL·LECTIU A – Jugadors/es Cadets, Infantils, Pre-infantils, Minis, Pre-Minis i Escoles de Bàsquet amb dret a competició oficial (persones federades menors de 16 anys).
  • En referència als protocols d’actuació,  cal destacar la incorporació del lliurament del material ortopèdic  curatiu (no preventiu) prescrit per un metge desprès de l’accident esportiu. En cas de necessitar aquest material,  caldrà sol·licitar-lo amb antelació trucant al 902 102 687  i la companyia lliurarà el material necessari en el lloc més convenient  pel  federat,  i  sempre que aquest sigui  objecte de cobertura. D ’aquesta manera només caldrà que el federat aboni la quantitat percentual  no  coberta  per pòlissa  (els  col·lectius A i B tenen cobert el 100% i el de Escoles sense dret a competició el  70%).

 • COL·LECTIU B – Entrenadors/es, Delegats/des, Directors/es Tècnics/ques, Directius/ves de Totes les Categories i Jugadors/es de les Categories Sènior, Sots-25, Sots-21, Júnior i Lleure de Clubs (persones federades majors de 16 anys).

  • D’altra banda, la corredoria Aon incorpora una nova adreça de correu electrònic, exclusiu per l’FCBQ, a fi  d’agilitzar la tramitació dels expedients del col·lectiu B:  siniestros.baloncesto@aon.es
 • Protocol col·lectiu Escoles de Bàsquet sense dret a competició oficial

 • Documents que trobareu a la web de la FCBQ:
  • Normes d’actuació
  • Comunicat d’accident
  • Quadre mèdic
  • Cobertura
 • Per accedir als serveis mèdics  és  obligatòria la prèvia comunicació del sinistre a la companyia: en el cas  d’urgències trucant al 902 102 687 i en el cas Ambulatori enviant el comunicat d’accident a l’adreça d’email corresponent.
 • Els centres mèdics podran denegar l’assistència mèdica a qualsevol federat si la companyia no ha enviat la corresponent autorització prèvia.
 • Així mateix, recordem l’OBLIGATORIETAT de la comunicació posterior a l’assistència d’urgències, tot enviant el comunicat d’accident i els informes mèdics d’urgències a l’adreça  electrònica que consta en el  comunicat d’accident, ja que sense aquest requisit la companyia no autoritzarà cap altre acte mèdic (segones visites de control, RNM, etc.).
 • A fi de donar una millor atenció als federats, s’han realitzats el següents canvis en el quadre mèdic a Girona: s’incorpora la Clínica Girona en substitució de la Clínica Bofill.
 • Per a qualsevol aclariment caldrà adreçar-se al Departament de Llicències:  Telèfon  93 396 66 35 o bé  llicencies@basquetcatala.cat.

Link FCBQ: http://www.basquetcatala.cat/llicencies/