Per últim, la Ferderació informa, amb un seguit de protocols, de com s’ha d’actuar en cada cas en funció del paper que tenim en el món del bàsquet. De fet ha elaborat un protocol i una infografia que detalla les actuacions principals.

El protocol de la Federació es pot consultar en aquest enllaç: Protocol de la Federació sobre la Covid-19

I la infografia es pot consultar en aquest enllaç: Infografies de protocol de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ)