El primer document que cal llegir per jugar és el protocol de cada instal·lació esportiva, on l’Ajuntament de cada municipi (Figueres, Peralada i Castelló) marca les normes a seguir. Cal estar-ne informat.