Enguany finalitza el mandat de quatre anys de l’actual junta directiva del club i és per això que l’Adepaf informa de la propera convocatòria d’eleccions. Un cop constituïda la junta electoral el passat 28 d’agost, es poden consultar i presentar al·legacions al cens electoral fins al 6 de setembre. El 6 d’octubre finalitza el termini de presentació de candidatures i el 26 d’octubre finalment —i si es presenta més d’una candidatura— se celebraran eleccions.

Tant l’acta de constitució de la junta electoral com el cens estan penjats al tauler d’anuncis del poliesportiu municipal. Qualsevol esmena o reclamació de dades del cens es pot enviar via correu electrònic a secretari@adepaf.cat.

Cada candidatura haurà d’estar formada com a mínim per quatre persones que desenvolupin els càrrecs següents: president, vicepresident, secretari i tresorer. Els membres d’una candidatura hauran de reunir les condicions següents: ser soci numerari major d’edat i no tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria. La presentació de candidatures pot fer-se via correu electrònic a secretari@adepaf.cat.

Trobareu informació actualitzada sobre aquest procés al tauler d’anuncis del poliesportiu municipal. Qualsevol dubte podeu adreçar-lo a secretari@adepaf.cat que el traslladarà a la junta electoral.