Per tal d’adaptar-nos a la nova normalitat, és important tenir en compte les condicions covid. Per aquest motiu, el club ha elaborat un protocol conjuntament amb l’Ajuntament de Figueres i el Servei d’Esports de la ciutat que caldrà seguir per desenvolupar l’activitat esportiva de manera còmoda i segura. A més, cal omplir un formulari on, d’una banda, el jugador accepta haver entès i dona per vàlides les informacions del protocol, i de l’altra, eximeix al club de qualsevol responsabilitat derivada de la covid-19.