A les 20:30 hores del Dilluns 30 de Novembre, va tenir lloc a la sala gran del Poliesportiu de Figueres l’Assamblea General de Socis del CB Adepaf. El President del Club va iniciar l’ordre del dia amb una exposició dels diferents temes amb els quals està treballant la Junta. Entre d’altres, es va parlar de la CEBA, de la nova lligueta de Veterans que s’està a punt de crear, de l’extra-cost de l’assegurança per a jugadors/es, entrenadors/es i delegats/des d’aquest any, del cobriment de les pistes exteriors i la “nova” proposta del consistori i, finalment, de la construcció del nou pavelló, assignatura pendent i promesa per aquesta legislatura per l’Ajuntament de Figueres.

A continuació, es va presentar davant dels assistents una proposta de canvis en els textos legals del Club. Aquestes modificacions, que es van aprovar per majoria, afecten als estatuts, al reglament de règim intern i al reglament disciplinari. Per últim, i abans del torn de precs i preguntes, es va revisar i aprovar també per majoria el balanç econòmic de la temporada passada i el pressupost de la temporada en curs.

Des de la junta volem donar les gràcies a tots els assistents i animem a la resta de socis a participar en les pròximes convocatòries!

Assemblea 2 Assemblea 1