La setmana passada en Carlos López i en Xavi Vallmajó varen publicar el llibre “Coordinació i cognició d’equip en bàsquet – De la teoria a la pràctica”. El podeu trobar a Amazon, de moment en castellà i anglès, i properament en català.

En atac posicional, aconseguir un comportament autònom, intel·ligent i coordinat dels cinc jugadors al mateix temps és la tasca més complicada a la qual ens enfrontem els ensenyants de bàsquet. Per garantir aquesta necessària coordinació, els entrenadors dissenyen sistemes de joc tancats (jugades) en què queda pautat què ha de fer cada jugador. No obstant això, aquesta forma de procedir no permet que els jugadors actuïn autònomament, ni que desenvolupin una intel·ligència sobre el joc. Llavors, com podem aconseguir un comportament autònom, intel·ligent i coordinat dels cinc jugadors a la vegada? Contribuir a donar respostes a aquesta qüestió és l’objectiu d’aquest llibre.

Per comprar-lo: